Megoldódott a pápa rejtélye

Térdre kopogtatott, Romba dőlt hajnal

Tartalom

  ízületi fájdalom a láb hajlításakor vietnami ízületi fájdalom

  Väjnämöjnen térdre kopogtatott a törölközőt Lantost váltó gyermek Post scriptum - avagy egy berlini fal Ponori Thewrewk Aurél utószavai Előszó Gulyás Péter Pál most új könyvében - A Kalevala kacsája - a finn eposz átvilágítására vállalkozik. Akár az előző köteteiben, itt is Föld és Ég, ember és kozmosz mitikus-mesés korrelációinak térdre kopogtatott tár fel eddig nem ismert vonatkozásokat és ösvényeket a Kalevala erdő sűrűjében.

  térdre kopogtatott

  Ahogyan például a térdkalács, térden születés elbeszéléseitől "a régi görögök, a finnség, vagy a bibliai zsidók ősszövegei"-nek felidézésével térdre kopogtatott összehasonlításával eljut egy mindenütt meglepően hasonló ősi kozmológia és kozmogónia világváltásokat magába rejtő dinamizmusának a megfejtéséhez.

  Legfőbb eszköze most is az előző kötetekben kidolgozott-alkalmazott csillagmítoszokra építő értelmezéstechnikája: a Nap, a Térdre kopogtatott, a Csillagvilág lényegében mindenütt azonos jelenségeire reagáló ember ősi elsődlegesen episztemológiáját, földi és égi helyzetét térdre kopogtatott és elbeszélni kívánó igyekezetét igyekszik rekonstruálni.

  ízületi fájdalom enyhíti

  Ebben a rekonstrukcióban azután hirtelen és természetesen egymás mellé kerül Väjnämöjnen gyöngyé vált könnyeinek felbúvárlása és Jákob Istennel vívott küzdelme, és megértjük, hogy "a Kalevala is az istenek és óriások meséje".

  A könyv, miközben sosem téveszti szem elől, túlmutat a Kalevalán. A megfelelkezések és analógiák erdejében a világában tájékozódni szándékozó ember kísérlete villan térdre kopogtatott létének és helyzetének felfogására, földi és égi koordinátáinak meghatározására.

  térdre kopogtatott

  Egyszerre folytatja a könyv Várkonyi Nándor és Kodolányi János egyetemes "ősepisztemológiát" feltáró kísérletét-művészetét, és Gulyás Pál Kalevala igézetét: "Mindent látványig vezetni, látványozni a végső adottságokat, a Titkok tizenharmadik ajtaját szemmel kopogtatni: ez az a törekvés, amelyik - óriási földrajzi távolságok ellenére - Térdre kopogtatott a Kalevalával összeköti".

  Vekerdi László.