Mozaik Digital Learning

Laza rostos kötőszövet szövettan, Szövettan tételek, | metalkilincs.hu

Transzportfolyamatok A sejt felépítése A sejt az élő szervezet alapvető önálló működési egysége. Egyes sejtalkotók képesek ugyan önállóan is működni meghatározott körülmények között és rövid ideig, ez azonban nem jelent teljes életfunkciót. Kétféle sejttípus létezik, úgymint prokaryota és eukaryota sejt. Az eukaryota sejtek örökítőanyaga sejtmagmembránnal körülhatárolt, s így kialakul a sejtmag. A sejtet a külvilágtól a sejtmembrán határolja el. Ez biztosítja a sejt alakját, térfogatát, elzárja a sejt belső terét intracelluláris tér a külső extracelluláris tértől 2.

A sejtmembrán alapvetően egy kettős foszfolipid réteg 2. A foszfolipidek a trigliceridek egyik fajtája, ahol a glicerinhez két zsírsav és egy foszfátcsoport észterkötéssel kapcsolódik. Laza rostos kötőszövet szövettan következményeként a molekula hydrophil vízkedvelő és hydrophob víztaszító molekularésszel egyaránt rendelkezik. Vízben oldva a foszfátcsoportok hydrophil a víz felé, míg a zsírsavak hydrophob a víztől elfordulva helyezkednek el. A kettős rétegben a zsírsavmolekulák egymás felé fordulva rendeződnek.

A membránokban fehérjék membránfehérjék is találhatók. Ezek többségükben nagyméretű molekulák, melyek térszerkezete aszerint alakul, hogy átérik-e a membránt transzmembrán laza rostos kötőszövet szövettan, vagy csak a membrán felületi molekulák felszínén találhatóak.

A transzmembrán fehérjék zsírsavak felé eső felszíne apoláros, a foszfátcsoport és a víz felé eső felszíne poláros. A transzmembrán fehérjék döntő többsége csoportokba rendeződve csatornákat képez, amelyek a szabályozott anyagszállítás helyszínei.

Minden csatornának pl. A sejtmembrán külső felszínén gyakran találunk glikoprotein laza rostos kötőszövet szövettan. A glikoproteinek összetett szénhidrátláncai fontos szerepet töltenek be a sejtek közötti kölcsönhatásokban ld. A membránok fontos alkotórésze a koleszterin, amely apoláros molekulaként lipidek membránon történő átjutását segítheti, ill.

A sejt belső tereiben szintén membránrendszerek vannak, amelyek szerkezetüket tekintve alapvetően azonosak a sejtmembránnal.

laza rostos kötőszövet szövettan

Ezen a maghártyán erős nagyítással pórusok találhatók, melyen keresztül fehérje és nukleinsav anyagcsere zajlik. A magmembránról fűződik le az endoplasmás reticulum endoplasmaticus reticulum, ERamely egy kanyarulatos zsákrendszer, s behálózza a sejt teljes belső felszínét.

Kétféle típusa sima- sER és a durvafelszínű rER endoplasmás reticulum 2. A rER cytoplasma felé eső felszínét ribosomák r borítják. A ribosomák felszínén zajlik a fehérjeszintézis.

Kötőszövet

Elsősorban ionok szállítódnak, ill. Egy háromdimenziós cső laza rostos kötőszövet szövettan zsákrendszer, amelyben a ciszternák laposak, nagyjából C-alakúak, melyek végeik felé kiszélesednek. Ezekről a kiszélesedésekről fűződnek le a Golgi-eredetű vesiculák, amelyek alapvető feladata anyagok raktározása, szállítása, secretumok módosítása. A Golgi-készülékről fűződnek le a lysosomák L, 2.

Ezek apró membránnal körülhatárolt hólyagocskák, amelyek belsejében bontó enzimeket találunk. Az elsődleges lysosomák a Golgi-készülékről lefűződve sejten belüli emésztést végeznek. Ez utóbbi azonban legkifejezettebben az apoptosis során programozott sejthalál jön létre. A programozott sejthalál a fejlődés, differenciálódás, immunrendszer és a homeosztázis fenntartásában is nagyon fontos szerepet játszik.

A másodlagos lysosomák egyéb anyagokat tartalmazó hólyagokkal történő összeolvadás eredményeként jönnek létre, és emésztik térdízület kezelése szakadt meniszkusz hólyagok tartalmát.

A lysosomák tartalmaznak specifikus fehérje, szénhidrát, vagy nukleinsav bontó enzimeket is.

Tartalom ajánló

Minden eukaryota sejt tartalmaz mitochondriumokat M, 2. Valószínűleg eredetileg egy prokaryota sejttípus volt, amely szimbiózisra együttélésre lépett egy eukaryota sejttel.

Ez a sejtszervecske önálló osztódásra képes, mert megtartotta saját DNS állományát. Alapvető feladata, az energianyerés laza rostos kötőszövet szövettan az energia raktározása.

Ez utóbbi az adenozin-trifoszfát ATP nagyenergiájú kötéseiben történik. Maga a mitochondrium nagyjából hengeres formájú szerv, mérete változó, lehet néhány mikrométer hosszú is.

A külső membrán elhatárolja a laza rostos kötőszövet szövettan. Belső membránjának felszíne laza rostos kötőszövet szövettan nagy, mert azon betűrődések, ún. Ez a membránrendszer a belső teret kisebb egységekre osztja. A mitochondrium alapállományát matrixnak nevezzük. A citromsav ciklus a mitochondrium matrixában zajlik, míg a cristák membránjába ágyazottan helyezkednek el azok az enzimek, amelyek a terminális oxidáció lezajlásáért laza rostos kötőszövet szövettan.

A citromsavciklus és a terminális oxidáció, a sejtlégzés aerob laza rostos kötőszövet szövettan, csak oxigén jelenlétében zajlanak le.

Cytoskeleton sejtváz egy hatalmas, fehérjékből felépülő rendszer. Szerepe a sejt állandó alakjának fenntartása, a sejtszervek rögzítése, a sejten belüli transzportfolyamatok szállító folyamatok biztosítása oly módon, hogy a különböző vesiculák, nagyméretű molekulák csúszva haladnak felszínén. A microtubulusok tubulin nevű, gömb alakú fehérjékből épülnek fel.

A microtubulusokat a microtubulus térdfájdalom szinovitisz központ MOC szabályozza 2. Irányítja a microtubulusok felépülését és szétesését a sejt működésének megfelelően. Microtubulusokból épülnek fel azok a húzófonalak is, melyek a kromoszómák vándorlását segítik a sejtosztódás során. Az aktin-filamentumok a, 2. Az aktin apró gyöngy-formájú molekula, amely egy kettős gyöngysorrá szerveződik, és a microtubulusokhoz hasonlóan felépül, ill.

  • Vér és egyéb kötőszöveti
  • Látták: Átírás 1 1 Kötőszövetek Szerkesztette: Vizkievicz András Ebbe az alapszövetbe igen különböző feladatot végző szöveteket sorolunk, amelyek elláthatnak mechanikai, anyagcsere, hőszabályozás, védelmi és regenerációs feladatokat.
  • A sportmozgások biológiai alapjai
  • Flashcards | Szövettan | Repetico

Az aktin filamentumok elsősorban a sejtmembrán alatt húzódnak és azokban a sejtekben, amelyek mozgásra, ill. Ostor flagellum vagy csilló cilia segíti azoknak a sejteknek a mozgását, amelyek önálló helyváltoztatásra képesek. Csilló boríthat azonban olyan sejteket is, amelyek maguk nem mozognak, de felszínükön anyag mozgatása történik. Ilyenek pl. A csillók összerendezett mozgást végeznek. Működésük egy nagyon stabil microtubulus-rendszer meglétéhez kötött. Az alapi test a cytoplasmában található a csilló, ill.

Sejtosztódás A sejtmagplasma állománya összetételében hasonlít a cytoplasmáéhoz. Ez a laza, de igen nagyméretű DNS-halmaz alkotja a sejtmag kromatinállományát, elektronmikroszkópban sötétebb színű, mint a környezete. A kromatin DNS gyöngyfüzérszerű képlet, amelyben szabályosan ismétlődő egységek vannak. Ezeket az egységeket hívjuk nucleosomáknak. A nucleosomákban az egyenes DNS-szakaszokat törzs-testek kötik össze. A törzs-testekben a DNS fonal fehérjékre föltekeredve van jelen.

A sejt élete különböző szakaszokra osztható. A nyugalmi fázis interfázis biztosítja a sejtek életműködéseit. Több sejttípus képződése után elveszíti osztódóképességét pl. A két laza rostos kötőszövet szövettan egy ponton a centromer tartja együtt. A megkettőződést követően hogyan kezeljük a csípőízület artrózisát és ízületi laza rostos kötőszövet szövettan DNS-ek feltekerednek, egyre tömörebbé, kompaktabbá válnak.

A folyamat végén egy kromoszóma két kromatidából áll 2. A két kromatida molekuláris szerkezetét tekintve megegyezik. Az egy centromerhez tartozó kromatidákat testvér-kromatidáknak nevezzük. A kromoszómák száma fajra laza rostos kötőszövet szövettan és állandó.

A testi sejtek kromoszómakészlete diploid 2namely azt jelenti, hogy minden kromoszómából egy apai és egy anyai eredetű.

Ezeket nevezzük homológ kromoszómáknak. A homológ kromoszómák molekuláris szerkezete nem teljesen azonos, de a DNS azonos szakaszai ugyanazon tulajdonságok kialakításáért felelősek pl. A homológ kromoszóma-párok különböző méretű kromoszómákból épülnek fel. Ha egy sejt valamennyi kromoszómáját homológ kromoszóma-párját láthatóvá tesszük, a sejt kariotípusát vizsgáljuk.

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet.

A homológ kromoszómák közül egy pár a nemi jellegekért felelős nemi kromoszómák. Emberben az XX kromoszómapár a női, az XY kromoszómapár a férfi nemi jellegek kialakulását biztosítja.

  • Porc regenerációt stimuláló gyógyszerek
  • Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
  • Mozaik Digital Learning
  • Ízületi fájdalmat hívják
  • Ahogy a neve is mutatja, a kötőszövet szolgál összekötő funkciót.

A laza rostos kötőszövet szövettan található meg a magvacska nucleolus. A nyugvó sejtmagban általában kettő nucleolus található. Ha a sejtben intenzív fehérjeszintézis folyik a nucleolus mérete nő.

Szerkezete kompaktabb, mint a sejtmagé. Itt történik pl. A kész ribosoma vagy a magban tárolódik, vagy a magpórusokon keresztül a laza rostos kötőszövet szövettan kerül. A sejtciklusok hossza a sejtek típusától függ. Egy ciklus az osztódás végétől a következő osztódás elejéig tart.

Ha az osztódás után a sejt növekedési és differenciálódási szakaszba kerül G0-fázis és ott állandósult marad, nem fog többé osztódni. Lehetséges azonban, hogy viszonylag hosszú nyugalmi szakasz után a sejt G1-fázisba lép.

Ez a DNS-szintézisét előkészítő fázis, egyben átmenet a sejtosztódás felé. A sejtosztódásnak két típusát ismerjük. Mindkét osztódásnak szakaszai vannak. A sejtosztódás és így a szakaszok időintervalluma is különböző lehet. Az egyes fázisok a kromoszómákra jellemző események alapján különíthetőek el egymástól. Mitózis A profázisban a kromatin állomány fokozatos tömörödése 2. A kromoszóma képződéssel párhuzamosan a nucleolusok és nucleusok lassú felbomlása történik.

Insert: A kromoszóma megkettőződésének nagyított képe A centriolumok lassan a sejt két pólusára vándorolnak, majd létrehoznak egy osztódási sugárrendszert pólussugarakamelyek microtubulusok ezreiből jönnek létre. A metafázisban befejeződik a kromoszómaképződés, a centromerek két kromatidát tartanak egyben.

A centriolumok microtubulusai a kromoszómák centromerjével kapcsolódnak össze. Minden centromerhez külön microtubulusok futnak. Ezek a microtubulusok mint orsók, mindkét centriolummal összekötik ugyanazt a kromoszómát. Az így kialakult laza rostos kötőszövet szövettan a kromoszómákat a sejt egyenlítői síkjában egyenes lappá rendezik.

Alkalmazott biológia

Az anafázisban a testvérkromatidák szétválnak a centromernél elválnak egymástólés a pólustubulusok mentén, a sejt két pólusa felé haladnak. A centriolumnál a microtubulusok folyamatosan szétesnek, emiatt egyre rövidebbé válnak.

A rövidülő laza rostos kötőszövet szövettan segítségével a kromatidák a sejt két pólusához jutnak. A telofázisban a mitótikus osztódás befejeződik, a sejt felkészül a nyugvó fázisára. A két kromoszóma-csoport körül felépül a sejtmagmembrán az endoplasmás reticulum membránjának segítségével.

Ezután a sejt egyenlítői síkjában felépül a sejtmembrán is.

a csípőízület összeroppant és fáj

A két sejt elválik egymástól, mégpedig úgy, hogy aktin fonalakból álló gyűrű képződik a felejtsd el az ízületi fájdalmakat örökre utódsejtben, s ez elhúzza őket egymástól.

A mitózis végére a kromoszómák megkettőződésének és teljesen egyenletes megoszlásának következtében a két utódsejt genetikai állománya elméletileg tökéletesen megegyezik. Meiozis Az ivarsejtekre jellemző osztódási forma a meiozis. Ha két ivarsejt diploid kromoszómakészlettel egyesülne, a sejtek genetikai állománya minden megtermékenyítést követően megkettőződne. A sejtek kromoszómaszáma tehát a meiozis folyamán redukálódik megfeleződik. A meiozis két főszakaszra bontható.

Az első főszakasz profázisában a kromatidák megkettőződése és a kromoszómák kialakulása a folyamat kezdete 2. A kromoszómák az egyenlítői síkba rendeződnek, majd a homológ kromoszómák párokat képeznek. Az azonos kromatidák egymásra fekszenek gyógyszer ízületek izomfájdalma képezve.

A tetrádban tehát két apai és két anyai kromatidát találunk. A homológ kromoszómák egymáshoz tapadó kromatidáiban génkicserélődés jöhet létre átkereszteződés, crossing over. Laza rostos kötőszövet szövettan átkereszteződés úgy laza rostos kötőszövet szövettan, hogy a homológ laza rostos kötőszövet szövettan elválásakor az egyes kromatida pontokon összetapadt részek elválása késik, az összetapadt darabok leszakadnak a kromatidáról, majd a homológ kromoszóma megfelelő kromatida-szakaszához forrnak.

A véletlenen múlik, hogy leszakadnak-e esetleg egész kromatidák a crossing over során, vagy csak kisebb szakaszok, esetleg a kromatidák változatlanok maradnak. A profázis végére a kromatidák tovább zsugorodnak, majd a maghártyára tapadnak.

A metafázis és az anafázis a mitózishoz hasonlóan zajlik. A maghártya és a nucleolus felbomlik, a tetramerek a sejt egyenlítői síkjába laza rostos kötőszövet szövettan.

laza rostos kötőszövet szövettan

Közben kialakulnak az orsófonalak, a centriolumok felől megindul a microtubulusok rövidülése. A meiozisban azonban a tetramer úgy válik szét, hogy a sejt két pólusa felé egész kromoszómák vándorolnak.

A kromoszómák vándorlása után nem alakul ki egy nyugalmi telofázis, nem jön létre két különálló sejtmag és sejt, hanem a nagyon rövid telofázist egy nagyon rövid interfázis követi. Az interfázist követően a meiozis második főszakaszának profázisa zajlik.

A második főszakasz gyakorlatilag egy szabályos laza rostos kötőszövet szövettan. Mivel azonban az első főszakaszban kromoszómák vándoroltak a sejt két pólusára és ezzel a diploid kromoszómaszám haploiddá változott, a második főszakaszban a haploid kromoszómaszám megmarad.