MATROKPLASZT | / by MATROKPLASZT - Issuu

Hamis ízület a csukló töréskezelése után

Látták: Átírás 1 A feszítőín sérülések ellátása a kézen Az irodalmi adatok elemzése és saját tapasztalatok az elmúlt négy évtizedről DR. Megállapítja, hogy az eltelt időszakban elsősorban a feszítőinak anatómiai felépítésének, a helyreállító műtétek technikai feltételeinek és különösen a műtét utáni rehabilitáció fejlődésének vonatkozásában jelentős számú, új ismeretanyag vált közkinccsé. Mindezen ismeretek biztos tudása e sérülésforma gyógyításával foglalkozó kézsebész szakemberek részére alapfeltétel, hogy műtéteiket a napjainkban megkívánt magas színvonalon és optimális eredménnyel végezhessék.

A szerző a dolgozat bevezető részében a feszítőinak anatómiai leírását adja meg a kézsebészek számára szükséges részletességgel. Ezután a jelenleg használatos zónabeosztás alapján tárgyalja az extensor ínsérülések formáit, klinikai képét és az egyes helyreállító műtéteket.

Hogyan kell kifejleszteni a kezét egy törés után?

Végül ismerteti az újabban alkalmazott és az eddigieknél hatásosabbnak leírt műtét utáni rehabilitációs eljárásokat. Bíró: Treatment of the extensor tendon injuries of the hand. Analysis of the literature and own experience from the last four decades The development of the treatment of the extensor tendon injuries in the hand is discussed, based on the most important data from the literature and on the author s own experience in the last four decades.

Considerable number of new information has become available in the aspects of anatomical structure of extensor tendons, the technical conditions of the reconstructive procedures and especially the postoperative rehabilitation. For the hand surgeon professionals it is a primary condition to possess high level hamis ízület a csukló töréskezelése után of these information, to be able to perform their surgical interventions at high quality and with optimal outcome, as it is required nowadays.

In the introduction anatomical description of the extensor tendons, needed for hand surgeons, is presented in detail. Then the types of the extensor tendon injuries, their clinical pictures and the reconstructive operations are discussed, based on the zone divisions, which are used presently.

Csukló Kézfejlesztés törés után A törés után a kéz kifejlesz tése a helyes módszer a sérült vég teljes funkcionalitásának helyreállítására. A végrehajtás folytatása érdekében nem szükséges várni, amíg a vakolat kötése teljesen eltávolodik a kézből.

Finally the recent rehabilitation procedures are discussed, which are described as more effective than the previous methods. E dolgozat szerzője jó sorsának köszönhetően a hazai kézsebészet kialakulásának, kibontakozásának és jelenlegi, Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 2 magas szintű kiteljesedésének olyan időszakában folytathatott aktív tevékenységet, amikor a szakterület ugrásszerű fejlődésen ment keresztül.

Jelen munkánkban összefoglalni igyekeztük a kéz extensor ízületi fájdalomtól m műtéti kezelésének az elmúlt négy évtizedben tapasztalható fejlődését, amelynek magunk is tevékeny hazai résztvevői és bizonyos vonatkozásokban irányítói voltunk. Egyben elemeztük a témakört tanulmányozó, általunk jelentősnek tartott szerzők kutatásainak eredményeit is. A kéz feszítőín sérüléseit több hazai szakember is vizsgálta; megállapításaikat az alábbiakban igyekszünk a teljesség igénye nélkül közleményünkben feltüntetni15,23, 29, A dolgozatot elsősorban a fiatal kézsebész, traumatológus, ortopéd- illetve plasztikai sebész kollégák figyelmébe szeretnénk ajánlani, akiknek minden bizonnyal nincsenek személyes élményeik a magyarországi kézsebészet feszítőín sérülésekkel foglalkozó szakterületének korábbi időszakáról és a jelenlegi, korszerű ellátás fokozatos kialakulásáról.

E sérülések jelentőségét hangsúlyozza, hogy az extensor inak két-háromszor gyakrabban sérülnek, mint az ujjhajlítók 6. Ennek fő oka, hogy a kézfeszítők felületesebben helyezkednek el, ennél fogva nem rendelkeznek a flexorokhoz hasonló mértékű lágyrész védelemmel; így már felszínes sebzések esetén is károsodhatnak ezek a képletek. Ezen kívül e sérülések gyakran együtt járnak bőr és lágyrész hiánnyal, nyílt törésekkel illetve égési sérüléssel Fenti hamis ízület a csukló töréskezelése után és főleg az ujjak területén a bonyolult anatómia viszonyok következtében még korszerű, primer ellátás esetén is nem ritka a helyreállító műtét után a rossz eredmény.

Munkánk elsődleges célja, hogy az idevonatkozó irodalmi adatok és a saját tapasztalatok, áttekintésével ismertesse a feszítőinakkal kapcsolatos újabb anatómiai vizsgálatokat és kezelési eljárásokat. Ezen adatok biztos tudása, majd korrekt felhasználása ugyanis elengedhetetlenül szükséges a betegeink részéről joggal elvárt jó funkcionális eredmények eléréséhez. Az alábbiakban röviden ismertetjük a feszítőín sérüléseket ellátó kézsebész számára feltétlenül szükséges anatómiai alapfogalmakat Extrinsic feszítők Az extensor digitorum communis EDCvalamint az extensor indicis EIPés a digiti minimi proprius EDMP inai az alkar háti felszínéről a retinaculum extensorum alatt hamis ízület a csukló töréskezelése után kézhátra futnak ki, majd az ujjakon oszlanak szét.

A feszítőín sérülések ellátása a kézen

A csuklótájék sérülései esetén fontos a retinaculumban található 6 ínrekesz pontos identifikációja és szükség szerinti helyreállítása. Ezek az inak a közös ujjfeszítőktől EDC ulnarisan helyezkednek el.

A2 A3 1. Az alkalmazott eljárással jó funkcionális gyógyulás volt elérhető. Elhúzódó törésgyógyulás, álízület kialakulás, implantátum kimozdulás nem igazolódott, így módszerváltásra, reoperációra sem volt szükség. A beavatkozásokat követően kiegészítő gipszrögzítés alkalmazása nem történt. Az átlagos kórházi ápolási napok száma 6,4 ± 2,1 nap volt.

A kézháton az extensor communis inai a junctura tendineumok révén összeköttetésben állnak egymással Ezek a képletek segítik a szomszédos feszítő inak működését. Ha valamelyik közös ujjfeszítő ín a juncturáktól proximalisan sérül, az érintett ujj extenziójának kiesése csak mérsékelt fokú lesz. A kisujj közös feszítő ina gyakran hiányzik 1.

Az extensor communis inak a hosszú ujjak MP Metacarpo-Phalangealis ízülete felett a sagittalis szalagrendszerrel rögzülnek kétoldalt a volar plate-hez. Ezután az ín három részre oszlik: a középső rész tractus intermedius a középperc bázisán, a kétoldali tractus lateralisok pedig a végperc előtt egyesülve annak bázisán tapadnak 2.

Kézfejlesztés törés után - Csukló July

L: a radius Lister tuberculuma. Schmidt H. Ábramagyarázat a szövegben.

Rándulások és húzódások kezelése Az alábbi öt lépéssel gyorsíthatja a gyógyulást.

Intrinsic feszítők Ez az izomcsoport a kéz interosseus és lumbricalis izmaiból tevődik össze. Az interosseus izmok: négy dorsalis és három volaris izomból állnak. A dorsalis izmok mindegyike két helyről, a szomszédos metacarpusok bázisairól ered; újabb vizsgálatok szerint két részből, a fürdők kezelése ízületi gyulladás és hamis ízület a csukló töréskezelése után mély izomhasból tevődik össze.

Ezzel szemben a három palmaris interosseus izom a II. A lumbricalis izmok: négy gracilis izomból állnak, amelyek a II V. Mindegyikük az érintett hosszú ujj mély hajlító inán, a tenyérben ered és a radiális oldalon, a ligamentum intermetacarpale transversumtól felszínesen haladva a tractus lateralison tapad.

Gyors felépülés

Az intrinsic izmok működése: Az interosseusok az ujjak terpesztését és zárását teszik lehetővé: a kézhátiak az abductiót, a tenyériek pedig az adductiót végzik. Ezen kívül fontos szerepet játszanak a három ujjperc hajlítási feszítési mozgásában: hajlítják a proximalis phalanxot és feszítik a két distalis ujjpercet; azonban ez a feszítés csak akkor lehetséges, ha az MP ízület is extendált állásban van.

Ha ez az ízület hajlított állásban van, az extensor csuklya az ízülettől distal felé helyeződik csúszik és ilyenkor az interosseus izmok a proximalis ujjpercet térdízület betegség osteoarthrosis, de nem tudják feszíteni a distalisat. Az MP ízület pozíciója tehát meghatározza az interosseusok működését.

1. Hogyan alakul ki a kéz a sugártörés után?

A lumbricalis izmok működése: Ellentétben az interosseusokkal, a lumbricalis izmok Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 4 képesek feszíteni mindkét distalis ujjpercet, függetlenül attól, hogy az MP ízület flexióban, vagy extensióban van-e Az ujjak dorsalis felszínének szalagos struktúrái: az inak és az intrinsic izmok folytatásai az ujjak háti felszínén található szalagos képletekben végződnek 24, 28 : Ligamentum triangulare: Finom haránt rostokból áll, amelyek a középperc területén kötik össze a két tractus lateralist.

Fibrae spirales: ezek a rostok a PIP ízület hideg ízületi gyulladás rögzítik a lateralis inakat hamis ízület a csukló töréskezelése után centrális extensorhoz. Ligamentum retinaculare transversum: Ezek a rostok vékony, fibrózus lemezt formálnak a PIP ízület magasságában az extensor apparátus lateralis és dorsalis felszínén, és az ízület mindkét oldalán rögzülnek. Ligamentum retinaculare obliquum Landsmeer : Hamis ízület a csukló töréskezelése után a fibrózus köteg a PIP ízület mindkét oldalára kiterjed és nincs muscularis kapcsolata 2.

A feszítőinak mozgás amplitúdója proximal felől distal felé haladva fokozatosan csökken: míg a csukló területén meghaladja a 40 mm-t, a végízület magasságában már csak mintegy 1 mm-t tesz ki.

Ez az ellátási gyakorlatban annyit jelent, hogy minél inkább distalis az ín sérülése, annál takarékosabban kell az ínvégek reszekcióját elvégezni; a varrat utáni rövidülés ugyanis funkciókiesést okoz flexiós korlátozottság A fenti anatómiai alapfogalmakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy ép viszonyok között az ujjak feszítése az extrinsic és az intrinsic apparátus, valamint a retinacularis és triangularis szalagrendszer koordinált együttműködésének eredménye, amely szoros, funkcionális kapcsolatban áll az ujj- és kézízületek aktuális állásával A rendkívül bonyolult anatómiai viszonyok helyreállítása sérülés után ezért mopszízületi betegség feladat elé állíthatja a kézsebész szakembert.

E zónabeosztást a 3. Általános irányelvek A hajlító hamis ízület a csukló töréskezelése után ellátásához hasonlóan a sérült feszítőinakat is a lehetőség szerint primeren szükséges ellátni, mivel a prognózis ilyenkor jelentősen kedvezőbb, a kezelési költség kevesebb, a gyógyulási idő pedig könyök duzzanat kezelése lesz.

A kísérő sérüléseket lágyrész-hiány, idegsérülés, csonttörés stb. Szekunder ellátás esetén a hegesedés, az ízületi contractura és az ínszövet degeneratív elváltozása miatt a gyógyeredmények jelentős rosszabbodására számíthatunk A ábra.

hamis ízület a csukló töréskezelése után

Ezt az állapotot a magyar szakirodalom összefoglalóan végperc feszítőín szakadásnak extensor abruptio nevezi. E kifejezés azonban pontatlan, mivel a DIP ízület magasságában létrejött összes extensor sérülést egy csoportba sorolja. Az abruptio ugyanis csak a csontkiszakadással együtt járó feszítőín sérüléseket jelenti 5. D ábrákaz avulsio pedig az ín leszakadását jelzi a végperc bázisáról, csontsérülés nélkül 5. B ábra. A ruptura kifejezést a tapadáshoz közeli, vagy annál proximalisabban létrejött ínszakadásoknál használjuk 4.

A ábrák. Ezek a sérülések minden esetben a végperc hyperflexiójában jönnek létre. A fent említett sérüléstípusoknál nem találunk hatékony gyógymódok térdízületek kezelésére DIP ízületi subluxatiót. E ficam a végperc bázis nyírásos töréseivel együtt járó palmaris tok átszakadása esetén jön létre lásd később: 5.

E ábra. A legtöbb közleményt publikáló angol nyelvű szakirodalom a deformitást többféle elnevezéssel illeti: mallet finger, dropped tip finger, illetve baseball finger a leginkább használt kifejezések 31, A sérülés lehet zárt, nyílt, töréssel szövődött, illetve patológiás eredetű.

A szakadások különböző formáit több szerző osztályozta 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, hamis ízület a csukló töréskezelése után, Közleményünkben a Wilson által javasolt klasszifikáció szerint tárgyaljuk e sérülésformát 5. A DIP ízület feletti sérülésformák közül a leggyakoribb a fedett ínruptura; létrehozója hirtelen létrejövő flexiós erőbehatás a DIP ízületben, miközben a PIP Proximalis Inter- Phalangealis ízület aktív extenziós állásban van.

A sérülés a legkülönbözőbb sport- szabadidő- illetve munkavégzési tevékenység során hamis ízület a csukló töréskezelése után létre, kialakulásában szerepet játszik az ujjak distalis extensor apparátusának viszonylagos rossz vérellátása, illetve az ín degeneratív gyulladásos gyakran reumás eredetű elváltozása is.

A sérülés gyakori cigaretta hamujának leütése degenerált ínszövetnél! Férfiaknál inkább a fiatalabb 40 éves korignőknél pedig az idősebb 41 60 hamis ízület a csukló töréskezelése után életkorban észleljük. A végízület feletti feszítőín sérülések fent leírt formáit összefoglalva: Az ín szakadása létrejöhet magában az ín állományában ruptura 5. Néha a distalis ujjperc bázisából kisebb-nagyobb csont-fragmentum szakad ki az ínnal együtt abruptio 5.

Milyen gyorsan kezdheti a gyakorlást, és miért szükséges

Ez utóbbi sérülésforma tulajdonképpen nem extensor abruptio, hamis ízület a csukló töréskezelése után az ujjvéget hyperextensióba kényszerítő, az ujjvég felől érkező nagy erejű ütés következményeképpen létrejött nyírásos törés okozta palmaris subluxatio.

E subluxatio a palmaris ízületi tok átszakadásával jár együtt. Ilyenkor az ízületi felszín pontos műtéti helyreállítása szükséges. Mindegyik sérülésformánál a leszakadt ín, illetve a vele együtt kiszakadt csont-fragmentum kisebb-nagyobb mértékben proximal felé dislocalódik. A feszítőín sérülés a végízület hajlításos deformitását okozza, amelyből aktív extensio nem lehetséges. Ez a flexiós állás kezeletlen esetekben az idő előre haladásával fokozódik. Ha a PIP ízület veleszületetten laza, nem ritkán a fenti sérülések során fokozatosan úgynevezett hattyú-nyak deformitás 4.

Ennek oka, hogy a DIP ízület kiesett extenziója miatt az extrinsic és intrinsic inak feszítő ereje a PIP ízületre hat 31, A friss, fedett végperc extensor szakadás kezelése az esetek többségében konzervatív módszerekkel történik: a DIP ízület extenzióban történő folyamatos immobilizációjával, legalább 6 hétre. A konzervatív kezelés céljaira számos sínt fejlesztettek ki 17, 19, 20, Saját gyakorlatunkban jól bevált a gyári készítésű, több méretben kapható Stack-féle Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Kenőanyag kenőcs ízületekre Sebészet 6 műanyag sín 6.

A folyamatos, 6 hétig tartó rögzítést követően még tanácsos további két hétig éjszakára felhelyezni a sínt. A rögzítésbe a szerzők túlnyomó többsége csak a DIP-ízületet foglalja bele; a régebben alkalmazott, és a PIP ízületet hajlított helyzetben fixáló külső rögzítést ma már nem javasolják középízületi flexiós hamis ízület a csukló töréskezelése után kialakulásának veszélye!

a váll kifelé fáj az ízületet

A rögzítést végezhetjük az extenzióba hozott végízületnek Kirschner dróttal a továbbiakban: K drót történő áttűzésével is. Kezdetben longitudinalisan fúrták be a drótot 9. Ennek hátránya az volt, hogy az ujjbegyen a drót eltávolítása után fájdalmas heg keletkezett, amely a tapintást nehezítette meg a finom kézimunkát végző sérülteken.

Újabban ezért áttértek a ferdén befúrt Hamis ízület a csukló töréskezelése után dróttal végzett temporer arthrodesisre 27amelynél e szövődmény már nem jelentkezett.

Kellemetlen lokális komplikációk azonban így is kialakulhatnak e kis műtét után: a drótvég bőr alá süllyesztése ellenére infekció, osteomyelitis, illetve a drót törése előfordulhat.

A műtétnek szinte egyedüli indikációja ezen esetekben az ízület subluxatiójával járó nagyobb csontdarab kitörése a végperc bázisából. Ekkor a tört darab pontos repozíciós helyzetét röntgenfelvételen kell kontrollálnunk, mivel a törés feltárása és stabil rögzítése nem könnyű feladat.

Amennyiben a technikailag kifogástalanul elvégzett rögzítés ellenére a törtvégek között 1 2 mm-nél nagyobb dislocatio marad fenn, illetve a végperc volaris subluxatióját észleljük, abszolút műtéti indikáció áll fenn: a kitörött csontdarabot legtöbbször drótvarrattal például Lengemann-féle rögzítjük 7. Nyílt végperc extensorín sérülés esetén a műtét javallata egyértelmű. Ha a seb szenynyezett, akkor rendkívül takarékos sebkimetszés után nyitva hagyjuk, az ízületet sínnel rögzítjük és az ínvarratot, vagy ínpótlást a fertőzés lezajlása után végezzük el.

E hamis ízület a csukló töréskezelése után nyílt sérülései gyakran szövődnek a lágyrészek bőr és ín hiányával.

hamis ízület a csukló töréskezelése után boka éles fájdalma

Ilyenkor primer, definitív ellátásra törekedjünk szabad bőrátültetés íngrafttal, vagy lokális lebennyel bőrpótlás az ínpótlással egy időbenha a sebviszonyok ezt lehetővé teszik. Gyermekeknél a DIP-ízület feletti 4. Vázlatos rajz Schmidt H. Magyarázat a szövegben.

Ha a törés fedett helyretétele nem jár sikerrel, műtéti feltárást és vékony K dróttal végzett rögzítést végzünk. A rögzítési idő: 3 4 hét. A végperc feszítőín szakadás gyakran rheumatoid arthritisben szenvedő betegeken, degenerált ínon jön létre, amelyet a DIP ízület reumás synovitisének az ínra történő ráterjedése okoz. Ilyenkor néha az elváltozással egy időben hattyúnyak deformitást swan-neck deformity is találunk.

Ezekben, az esetekben hamis ízület a csukló töréskezelése után kezelés nehéz; reuma-sebész a lábak ízületeiben fellépő fájdalom okai hipotermia során bevonására lehet szükség Ezzel viszont a betegek többsége elégedett Vázlatos rajz Wilson R.

A1 A2: Stack-féle; B és C: rögtönzött fa spatulából készített sínek. Green D. A végperc abfractiójával került műtétre. A végízületet dorsalisan feltárva látható a nagy csontos alappal kiszakadt feszítőín 3. A kitört csontdarab jól illeszkedik. A végízületet 6 hétre Kirschner dróttal áttűztük.

A műtét után 9 héttel 45 -os aktív flexiót és 5 -os ízületi extenziós elmaradást találtunk 3. Az aktív tornakezelést 14 nap után kezdhet- 8. A rögzítést megszakítás nélkül 6 hétig viseli a beteg Green D.

Sérülése után 6 nappal, gomblyuk szakadás klinikai képével vesszük fel. A röntgenvizsgálat törést nem mutatott ki. A PIP ízületet extenziós állásban, ferdén átfúrt Kirschner dróttal rögzítettük. A sérült területet ívelt bőrmetszésből feltárva a tractus intermedius szakadását találtuk, amelyet sarjszövet hamis ízület a csukló töréskezelése után ki 4.